Lopend onderzoek 13 mei 2022

SPRINKLE study

SPRINKLE studie is een geneesmiddelenstudie waarbij naar de veiligheid en het effect van Selumetinib, in een aangepaste doseringsformula voor jonge kinderen met neurofibromatose type 1 en symptomatische plexiforme neurofibromen die niet operabel zijn, wordt gekeken.

ENCORE-Nf1 expertise centrum van het Erasmus MC doet mee als partner in de SPRINKLE studie.

SPRINKLE studie is een geneesmiddelen studie waarbij naar de veiligheid en het effect van Selumetinib in een aangepaste doseringsformula voor jonge kinderen met neurofibromatose type 1 en symptomatische plexiforme neurofibromen die niet operabel zijn wordt gekeken.

Deelname

Kinderen tussen 1 en 7 jaar met neurofibromatose type 1 en symptomatische plexiforme neurofibromen die niet operabel zijn kunnen meedoen.

De studie wordt geleid door farmaceut Astrazeneca, en vindt plaats in 6 landen in Europa waarbij het Erasmus MC het enige centrum is in Nederland.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een email naar sprinkle@erasmusmc.nl

Als reactie op deze email krijgt u een afspraak voor meer informatie.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed