ENCORE NF1-expertisecentrum

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Expertisecentrum
Volwassenen en kinderen

Het Erasmus MC is het landelijk expertisecentrum voor NF1 en biedt zorg aan kinderen en volwassenen. Verwijzing kan via de eigen huisarts of via de behandelend arts elders. Gezien de rol als expertisecentrum wordt afhankelijk van de problematiek kortdurende zorg geleverd, waarna meestal  terugverwijzing naar een behandelcentrum in de buurt volgt.

Contact volwassenzorg
010 - 704 14 15
nf1@erasmusmc.nl

Contact kinderzorg
010 - 703 61 46  
nf1centrum@erasmusmc.nl

Vermelding op Orphanet 


Contactgegevens

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
ENCORE NF1-expertisecentrum
Dr. Molewaterplein 40, kamer Sp-1549
3015 GD Rotterdam
Routebeschrijving

Regievoerders / contactpersonen

S.A. van Dijk

S.A. van Dijk

Verpleegkundig specialist
Dr. R. Oostenbrink

Dr. R. Oostenbrink

Kinderarts EAA
Dr. W. Taal

Dr. W. Taal

Neuroloog

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed