Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen

Kempenhaeghe, Heeze
Interventiecentrum
Kinderen

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen beschikt over unieke expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen met een neurologische aandoening en biedt het zorgprogramma 'Huid en brein' aan. Via nauwgezet (neuropsychologisch) onderzoek naar het cognitief functioneren worden de sterke en zwakke kanten van het kind met NF-1 in kaart gebracht en gevolgd, indien gewenst tot en met de leeftijd van 18 jaar om de transitie naar volwassenheid te faciliteren. In deze periode wordt (op geplande momenten) advies gegeven over ondersteuning op school en/of thuis zodat het kind zich maximaal kan ontwikkelen.

De disciplines kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek zijn in het centrum bij elkaar gebracht. De optie om het aan Kempenhaeghe gelieerde onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse te betrekken, biedt extra invalshoeken en vergemakkelijkt afstemming met de school van het kind.

Het centrum werkt samen met expertisecentrum ENCORE-NF-1 van het Erasmus MC en met andere behandelcentra uit het netwerk.

Bekijk de folder De huid en het Brein

Samenwerkingsverband

Kempenhaeghe Heeze heeft een samenwerkingsverband met:


Contactgegevens

Kempenhaeghe, Heeze
Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
Routebeschrijving
Website bekijken
cnl.heeze@kempenhaeghe.nl

Regievoerders / contactpersonen


Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed