Collegiaal consult

De artsen uit het NF1-zorgnetwerk zien veel NF1-patiënten en zijn daardoor zeer ervaren in de behandeling en begeleiding van deze groep. Het advies is om een patiënt met NF1 voor behandeling en begeleiding (éénmalig) te verwijzen naar een collega in een centrum van het NF1-zorgnetwerk. Voor een goede behandeling en begeleiding van de patiënt is het bij een verwijzing belangrijk dat alle klinische gegevens en radiologische beeldvorming worden meegestuurd.

Met vragen of voor advies kunt u laagdrempelig contact opnemen met één van de collega's in een centrum van het NF1-zorgnetwerk. 

Via Expertisenetwerk op de kaart vindt u contactgegevens van betreffende artsen of regievoerders in het NF1-zorgnetwerk.

Via deze flowchart 'indicatie verwijzing volwassenen naar expertise centrum', ziet u welke volwassen NF1 patiënten kunnen worden doorverwezen naar het expertisecentrum van het Erasmus MC. 

Multidisciplinair overleg

Enkele malen per jaar organiseert het NF1-expertisecentrum een (online) multidisciplinair overleg voor alle artsen in het NF1-zorgnetwerk. In dit overleg wordt de complexe problematiek van NF1-patiënten in het zorgnetwerk besproken.

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed