Jaarrapportages NF1-zorgnetwerk

Jaarlijks beoordeelt de NF1-Kwaliteitscommissie in februari de stand van zaken rond de status van de centra binnen het NF1-zorgnetwerk op basis van de jaarrapportage.  De centra leveren in januari gegevens aan voor deze rapportage over het afgelopen jaar. De kwaliteitscommissie geeft de centra een terugkoppeling over de uitkomsten van de bespreking.

De NF1-Kwaliteitscommissie bestaat uit afgevaardigden uit zowel behandelcentra, interventiecentra, alsook het expertisecentrum en de NFVN.

De publieksversies van de NF1 zorgnetwerk jaarrapportages zijn hieronder beschikbaar:

Bijlagen bij de rapportage:

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed