Richtlijnen NF1

Zorgstandaard neurofibromatose type 1

De zorgstandaard voor neurofibromatose type 1 beschrijft vanuit patiëntenperspectief waaruit goede zorg en voorlichting bestaat voor mensen met NF1. Het heeft ook als doel om zorgverleners op de hoogte te brengen over de NF1-zorg in een breed kader. 

De zorgstandaard voor NF1 beschrijft de zorg in het hele zorgcontinuüm vanaf preventie, vroege opsporing, diagnostiek tot en met behandeling, begeleiding, revalidatie en maatschappelijke participatie. 

NVK-Richtlijn voor medische begeleiding van volwassenen en kinderen met neurofibromatose type 1

Deze NVK-richtlijn geeft overzicht van verschijnselen en complicaties die kunnen optreden bij NF1 en geeft adviezen voor diagnose, beahndeling en follow-up van patiënten met NF1. 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal overleg over uw patiënt met (vermoedelijk) NF1. U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgnetwerk NF1.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed