Lopend onderzoek 11 maart 2020

Onderzoek naar online programma Face IT voor jongeren

Face IT is een online programma voor jongeren met een zichtbare aandoening. Face IT is samen met jongeren ontworpen die zichtbaar een aandoening hebben. Het online programma geeft jongeren handvatten om lastige sociale situaties en vervelende gedachten aan te pakken.

Doel

Het onderzoek toetst in hoeverre het online programma Face IT voor jongeren met een zichtbare aandoening een positieve invloed heeft op psychosociale klachten die deze groep ervaart. Face IT richt zich op jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Achtergrond

Face IT is een in Engeland ontwikkeld online programma voor jongeren met een zichtbare aandoening. Uit eerder onderzoek weten we dat mensen met een zichtbare aandoening soms vervelende sociale situaties kunnen ervaren, zoals aangestaard worden of gepest of buitengesloten worden. Een deel van de jongeren met een zichtbare aandoening kan daarom ook psychologische klachten ervaren. Het online programma Face IT kun je thuis vanaf je eigen computer volgen.

In het onderzoek wordt gewerkt met een controlegroep die het online programma niet doorloopt en een groep die het programma wel volgt. Beide groepen jongeren vullen op verschillende momenten dezelfde vragenlijsten in. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis.

Planning

Het onderzoek loopt nog. Eind 2021 worden de resultaten verwacht.

Deelname

Jongeren met een zichtbare aandoening kunnen zich tot eind oktober 2020 voor het onderzoek aanmelden via face.it.voor.jongeren@erasmusmc.nl.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed